Holdledere for de enkelte klubhold

Bornholms Golf klub: Klubansvarlig: Mette Munch Mikkelsen
Tlf.: 26 44 20 52 – mail: Mette-Munch-m@live.dk
BSD: Birthe Kure  – Mobil: 24225492 – mail: bkure@privat.dk
Serie 1 damer: Birgit Munk  – Mobil: 23442940 – mail: ab@munk.mail.dk / Bente Schmidt – Mobil: 23373050 – mail: Flschome@post10.tele.dk
Serie 1: Joe Gren Hansen – Mobil: 20183484 – mail: joegrenhansen@gmail.com
Serie 2: Peer Vesterberg – Mobil: 61551733 – mail: peervesterberg@hotmail.com
Serie 3: Niels Læsaa – Mobil: 20359005 – mail: niels.laesaa@live.dk
Mix-Superveteran+: Flemming Schmidt – Mobil: 40141001 – mail: flschome@post10.tele.dk

Klubansvarlig: Nordbornholms Golf Klub: Kim Westh
Mobil: 24 79 47 41  – mail: kim.westh@gmail.com
BSD: Ruth Gjerding – Mobil: 30 25 19 72 – mail: nidus@c.dk
Serie 1 damer: Laila Riis – Mobil: 24 42 48 43 – mail: riis-hasle@hotmail.com
Serie 1 – Old: Allan Juhl – Tlf.: 40 11 37 35 mail: allanjuhl@c.dk
Serie 1- New: Martin Sejer Madsen – mobil: 30 74 93 03 mail: martinsejermadsen@live.dk
Serie 2: Jan Dyrting – mobil 21730028 – mail:  jandyrting@hotmail.com
Serie 3: Jørn Ole Riis – mobil.: 40154217 – mail: or@ple.dk
Mix-Superveteran+: Svend Erik Hansen – Tlf.: 61 54 66 96 – mail: sehansen361@gmail.com

DGU Seniorhold: Klaus Juhl – Mobil: 23 38 14 25 – mail: klaus@juhlinvest.dk

Nexø Golf Klub: Klubansvarlig: Niels Brandt Kofoed
Mobil: 61 30 85 98 – mail: nbrandtkofoed@gmail.com
BSD: Inge Hee – Mobil: 24 64 68 38 – mail: inge.m.hee@gmail.com
Serie 1 damer: Jytte Dam – Mobil: 20 44 39 17 – mail: jytte.dam@mail.tele.dk
Serie 1: Gerner Bech – Mobil: 61279667 – mail: gerner10@hotmail.com
Vice kaptajn: Ronni Flygenring, mobil: 23957201, mail: ronniflygenring@gmail.com
Serie 2: Claus Pedersen, mobil: +4530182359, mail: npvej5@gmail.com
Vice kaptajn: Arne Olsen, mobil: +4521793640, mail: arnetina@olsen.mail.dk
Serie 3: Sverre Severinsen, mobil: +4521426586, mail: sverre@aaif.dk
Vice kaptajn: Ejvind Hansen, mobil: +4524249529, mail: bejs@hansen.tdcadsl.dk
Mix-Superveteran : Niels Brandt Kofoed – Mobil: 61 30 85 98 – mail: nbrandtkofoed@gmail.com