Udvalget og holdledere

Holdledere for de enkelte klubhold

Bornholms Golf klub: Klubansvarlig: Richardt Sølvertorp
Tlf.: 23 63 96 56 – mail: richardt@soelertorp.dk
BSD: Elsebeth Pedersen
Mobil: 30 68 17 26 – mail: elsebeth.pedersen@mail.dk
Serie 1 damer: Birte Jacobsen
Mobil: 20 46 60 09 – mail: birte.jacobsen@hotmail.com
Serie 2: Peer Vesterberg
Mobil: 61 55 17 33 – mail: peervesterberg@hotmail.com
Serie 3: Michael Larsen
Mobil:
e-mail: milar1956@gmail.com
Serie 4: Bjarne Kruse
Mobil: 30227613 – mail: bkruse@privat.dk

Veteran 60+: Arne Mortensen
Mobil: – mail: arnehavej@gmail.com
Mix-Superveteran+: Torsten Rasmussen
Mobil: 53 82 15 90 – mail: torsten.bartholin@outlook.com

Junior: Marianne M. Kofoed
Mobil: 20 85 82 18 – mail: formand@bgk.dk

Klubansvarlig: Nordbornholms Golf Klub: Kim Westh
Mobil: 24 79 47 41  – mail: kim.westh@gmail.com
BSD: Ruth Gjerding
Mobil: 30 25 19 72 – mail: nidus@c.dk
Serie 1 damer: Laila Riis
Mobil: 24 42 48 43 – mail: riis-hasle@hotmail.com
Serie 2: Carsten Hæstrup
Tlf.: 56 48 40 50 mail: carten@roegolfbane.dk
Serie 3: Pt. Allan Juhl
Mobil: 40113735 – mail: allanjuhl@c.dk
Serie 4: Jørn Ole Riis
Tlf.: 56 96 55 80 – mail: or@ple.dk
DGU Seniorhold: Marianne Dahl Mertz
Mobil: 30 18 18 70 – mail: marianne.dahl.mertz@brk.dk
Veteran: Svend Erik Hansen
Tlf.: 61 54 66 96 – mail: sehansen361@gmail.com
Mix-Superveteran+: Pt. Allan Juhl
Mobil: 40113735 – mail: allanjuhl@c.dk

Junior: Sylle Ulderup Hansen
Tlf. 30 38 19 05

Nexø Golf Klub: Klubansvarlig: Niels Brandt Kofoed
Mobil: 61 30 85 98 – mail: nbrandtkofoed@gmail.com
BSD: Pernille Hindsgaul
Mobil: 23 46 00 47 – mail: hindsgaul4a@gmail.com
Serie 1 damer: Jytte Dam
Mobil: 20 44 39 17 – mail: jytte.dam@mail.tele.dk
Serie 2: Torkild Westh
Mobil: 26271173 – mail: torkildwesth@gmail.com
Serie 3: Michael Kure
Mobil: 21 63 12 24 – mail: kuhrevm@adslhome.dk
Serie 4: Jan Dyrting
mobil 21730028 – mail  jandyrting@hotmail.com
Veteran 60+: Gerner Bech
Mobil: 61 27 96 67 – gerner10@hotmail.com
Mix-Superveteran+ : Niels Brandt Kofoed
Mobil: 61 30 85 98 – mail: nbrandtkofoed@gmail.com

Junior: Søren Jensen
Tlf: 23 82 45 76