Resultater fra BM
BM i slagspil bliver som i 2023, med tre tællende resultater, en fra hver klub.
I stedet for at spille et BM, hvor der kun deltager 35-38 deltagere, så har man lavet helt om på måden at finde en Bornholmsmester i slagspil. Hver klub vælger en turnering i løbet af sæsonen, som ud over at være en åben klubmatch også tæller som et resultat til BM. Altså en match i Rønne – en match i Nexø og en match i Rø, hvor alle der deltager også får en andel i BM. Mere præcise retningslinjer kommer i starten af året, når de enkelte matcher er skemalagt.


Holdturnerigen bliver med lidt nye og gamle retningslinjer.

Holdturneringen
BSD og Serie 1 damer spiller som sidste år, og uden ret meget sammenfald i spilledatoer, for de to rækker. Der er ingen handicapudligning i rækkerne. Frit handicap i BSD og mindst 14,5 for at spille på Serie 1. En spiller der ved sæsonstart har 14,5 i hcp. kan spille Serie 1, selv om spilleren kommer længere ned i hcp. i løbet af sæsonen. Ligeledes kan en spiller der starter sæsonen med lavere hcp. end 14,5, spille Serie 1, hvis det aktuelle hcp. er kommet over 14,5 på spilledagen.

Hos herrerne spiller serie 2 og 3 efter de gamle regler, hvor alle tre klubber mødes hver gang. I år bliver der ingen handicapudligning i de to rækker. For at spille Serie 2 skal man have mindst 11,0 i hcp. og i Serie 3 mindst 16,0 i hcp. En spiller der ved sæsonstart har 11,0 i hcp. kan spille Serie 2, selv om spilleren kommer lidt længere ned i hcp. i løbet af sæsonen. Ligeledes kan en spiller der starter sæsonen med lavere hcp. end 11,0, spille Serie 2, hvis det aktuelle hcp. er kommet over 10,9 på spilledagen. Samme retningslinjer gælder for serie 3, men her er grænsen jo 16,0.

I Superveteran-Mix spilles med ny holdsammensætning, Bestball fjernes og erstattes med en 4. herresingle. Så er den række sat sammen på samme måde som i Danmarksturneringen. Der bliver ingen handicapudligning i rækken.

Ingen holdturnering for BSH og Serie 1

I BSH/Serie 1, forsøges med noget helt nyt – se under dette linkSe turneringsplanen på sportsudvalget.dk – Holdturnering

Andet vedr. holdturneringen

Der blev drøftet hvordan banerne forholder sig til at stille en buggy til rådighed ved midlertidig fysisk handicap u/b, eller i det mindste til reduceret pris. I Nexø og Rønne kan det lade sig gøre og Allan forespørger i Rø om det også kan lade sig gøre her. Det drejer sig om en enkelt eller nogle få gange i løbet af sæsonen.

Der blev også forespurgt om at kunne slå lidt træningsbolde inden kampene uden at skulle til lommerne. Det skal undersøges på hver bane, så holdene ved hvordan det forholder sig og hvordan det kan arrangeres.


BM i slagspil

BM afvikles over tre åbne klubmatcher – en i hver klub i løbet af foråret og sommeren.

Med hensyn til Bornholmsmesterkskaberne 2024 så spilles det på samme måde som i 2023. Der er en sponsormatch i henholdsvis BGK, NGK og BGK, som både vil være en selvstændig match, men samtidig vil resultatet for dem, der deltager i alle 3 matcher, tælle med til BM.

I alle 3 matcher spilles single-match i 2 herrerækker og i 2 damerækker.
A-Herre rækken er for herrer med HCP +8,00-20.0 – der spilles slagspil
A-Dame rækken er for damer med HCP +8,00-24,0 – der spilles slagspil
B-Herre rækken er for herrer med HCP 20,1-54.0 – der spilles stableford
B-Dame rækken er for damer med HCP 24,1-54,0 – der spilles stabeford

Matchen er som skrevet en afsluttende turnering for dagen. Hvis man har spillet med i 1. afdeling af BM i BGK den 25.6.2023, så bliver man indplaceret i den række, som man tilhørte under 1. afdeling. Det vil sige, at hvis du spillede i A-Herre rækken i 1. afdeling, så spiller du i A-Herre rækken i 2. afdeling også – uanset om dit handicap har ændret sig. Man spiller med sit nugældende handicap – det er kun række-inddelingen som man ikke ”springer rundt” i.

Bornholmsmester Herre og Bornholmsmester Damer er de 2 spillere fra A-rækkerne, som har brugt færrest slag brutto gennem alle 3 afdelinger. Der vil også være præmier til runner-up.

Der vil efter 3. afdeling være præmier til bedste gennemgående spillere i B-rækkerne – altså den dame og den herre, som sammenlagt har fået flest stableford point. Lige som der også vil være præmier til bedste junior under 18 år, som har spillet alle 3 afdelinger.

På den måde håber klubberne, at flere spillere vil være med i kampen om at blive Bornholmsmester 2023.