Resultater fra BM
Der er foreløbig en nyhed for 2023 og det er at BM i slagspil bliver med tre tællende resultater?
Ja i stedet for at spille et BM, hvor der kun deltager 35-38 deltagere, så har man lavet helt om på måden at finde en Bornholmsmester i slagspil. Hver klub vælger en turnering i løbet af sæsonen, som ud over at være en åben klubmatch også tæller som et resultat til BM. Altså en match i Rønne – en match i Nexø og en match i Rø, hvor alle der deltager også får en andel i BM. Mere præcise retningslinjer kommer i starten af året, når de enkelte matcher er skemalagt.


Holdturnerigen bliver med lidt nye og gamle retningslinjer.

På mødet i sportsudvalget den 9. januar 2023 i Nexøs klubhus blev det besluttet at gørs som beskrevet i 2023

Holdturneringen
BSD og Serie 1 damer spiller som sidste år, og tilfældigvis med sammenfald i spilledatoer, for de to rækker, to gange for hver klub. Der er ingen handicapudligning i rækkerne. Frit handicap i BSD og mindst 14,5 for at spille på Serie 1. En spiller der ved sæsonstart har 14,5 i hcp. kan spille Serie 1, selv om spilleren kommer længere ned i hcp. i løbet af sæsonen. Ligeledes kan en spiller der starter sæsonen med lavere hcp. end 14,5, spille Serie 1, hvis det aktuelle hcp. er kommet over 14,5 på spilledagen.

Hos herrerne spiller serie 2 og 3 efter de gamle regler, hvor alle tre klubber mødes hver gang. I år bliver der ingen handicapudligning i de to rækker. For at spille Serie 2 skal man have mindst 13,0 i hcp. og i Serie 3 mindst 16,0 i hcp. En spiller der ved sæsonstart har 13,0 i hcp. kan spille Serie 2, selv om spilleren kommer lidt længere ned i hcp. i løbet af sæsonen. Ligeledes kan en spiller der starter sæsonen med lavere hcp. end 13,0, spille Serie 2, hvis det aktuelle hcp. er kommet over 12,9 på spilledagen. Samme retningslinjer gælder for serie 3, men her er grænsen jo 16,0.

I Superveteran-Mix spilles med samme holdsammensætning som tidligere og der udvides med en kamp på neutral bane. Der bliver ingen handicapudligning i rækken.

I BSH eller Serie 1, kald det hvad I vil, spilles efter en helt ny model, som er lavet ud fra det faktum, at det har været svært at stille hold med syv spillere, især for BGK, men også med to hold fra NBGK. Derfor forsøges med denne model, hvor hver klub/hold stiller med fire mand til hver spillerunde. Hjemmeholdet spiller en foursome og to singler mod et af de øvrige tre hold i rækken og de to andre hold spiller samtidig mod hinanden på samme bane og med samme holdsammensætning. Alle fire hold mødes derfor hver gang og med kun seks starter kan det sagtens lade sig gøre. I foursome spilles om tre point og i hver single om to point. I alt syv matchpoint. Kan et hold kun stille to spillere, tabes foursome og de to singler spilles.

Der spilles udelukkende om at få så mange matchpoint som muligt i løbet af sæsonen og det hold der har scoret flest point, vinder rækken. Er der pointlighed afgøres stillingen efter hvem der har flest holdpoint.

Se turneringsplanen på sportsudvalget.dk – Holdturnering

Andet vedr. holdturneringen

Der blev drøftet hvordan banerne forholder sig til at stille en buggy til rådighed ved midlertidig fysisk handicap u/b, eller i det mindste til reduceret pris. I Nexø og Rønne kan det lade sig gøre og Allan forespørger i Rø om det også kan lade sig gøre her. Det drejer sig om en enkelt eller nogle få gange i løbet af sæsonen.

Der blev også forespurgt om at kunne slå lidt træningsbolde inden kampene uden at skulle til lommerne. Det skal undersøges på hver bane, så holdene ved hvordan det forholder sig og hvordan det kan arrangeres.


BM i slagspil

BM afvikles over tre åbne klubmatcher – en i hver klub i løbet af foråret og sommeren.

Med hensyn til Bornholmsmesterkskaberne 2023 så spilles det på en helt ny måde i år. Der er en sponsormatch i henholdsvis BGK, NGK og BGK, som både vil være en selvstændig match, men samtidig vil resultatet for dem, der deltager i alle 3 matcher, tælle med til BM.

I alle 3 matcher spilles single-match i 2 herrerækker og i 2 damerækker.
A-Herre rækken er for herrer med HCP +8,00-20.0 – der spilles slagspil
A-Dame rækken er for damer med HCP +8,00-24,0 – der spilles slagspil
B-Herre rækken er for herrer med HCP 20,1-54.0 – der spilles stableford
B-Dame rækken er for damer med HCP 24,1-54,0 – der spilles stabeford

Matchen er som skrevet en afsluttende turnering for dagen. Hvis man har spillet med i 1. afdeling af BM i BGK den 25.6.2023, så bliver man indplaceret i den række, som man tilhørte under 1. afdeling. Det vil sige, at hvis du spillede i A-Herre rækken i 1. afdeling, så spiller du i A-Herre rækken i 2. afdeling også – uanset om dit handicap har ændret sig. Man spiller med sit nugældende handicap – det er kun række-inddelingen som man ikke ”springer rundt” i.

Bornholmsmester Herre og Bornholmsmester Damer er de 2 spillere fra A-rækkerne, som har brugt færrest slag brutto gennem alle 3 afdelinger. Der vil også være præmier til runner-up.

Der vil efter 3. afdeling være præmier til bedste gennemgående spillere i B-rækkerne – altså den dame og den herre, som sammenlagt har fået flest stableford point. Lige som der også vil være præmier til bedste junior under 18 år, som har spillet alle 3 afdelinger.

På den måde håber klubberne, at flere spillere vil være med i kampen om at blive Bornholmsmester 2023.