Proportioner

Turneringsleder: Allan Juhl, NBGK – Holdledere og kontaktpersoner
Lille Madsegade 26E, Rønne  –  Mobil 40 11 37 35
E-mail: allanjuhl@sportsudvalget.dk
Der spilles efter følgende kendte retningslinjer:
BSD og Serie 1 Damer spiller klub mod klub, 5 singler og en foursome – ude, hjemme og neutral.
Serie 1 herrer spiller klub mod klub, 5 singler og en foursome – ude, hjemme og der er fire hold i rækken.
Serie 2 og Serie 3 spiller klub mod klub, 5 singler og 1 foursome – ude og hjemme.
Veteran herrer spilles ikke i år.
Mix-Superveteran+, spiller ude, hjemme og på neutral bane. En mixed foursome, en bestball, (hvor man frit kan vælge køn), en damesingle og tre herresingler.
Hcp. begrænsninger og aldersgrænser for deltagelse på de enkelte hold:

Der er aldersgrænse på 13 år for at spille med på holdene, dog skal klubberne vurdere om et barn er modent til at gå ud mod en voksen.

Der spilles i 2022 efter følgende handicapregler.
For at være med i de forskellige rækker skal man have mindst det handicap rækken angiver.
BSD er frit og der spilles uden handicap.
Serie 1 damer skal have mindst 14,5 i hcp. og der kan opnås 3 slag.

Serie 1 skal have mindst 3,0 i hcp. og der spilles uden handicap.
Serie 2 skal have  mindst 13 i hcp. og der kan opnås 3 slag.
Serie 3 skal have mindst 16 i hcp. og der kan opnås 3 slag.
Mix-Superveteran spilles med både damer og herrer og der kan opnås 3 slag. Spillerne skal være +70 for herrerne og +65 for damerne. I nødstilfælde kan en herrespiller mellem 65 og 70 år benyttes.
Handicaptildeling i de enkelte matcher sker efter følgende regler:
Er der mindre end 3,1 i hcp mellem to spillere, spilles scratch. 0 slag tildeles.
Har en spiller mere end 3 i handicap end modstanderen, får spilleren 1 slag på de 3 sværeste huller efter hcp. nøglen.

I Foursome lægges de to spilleres handicap sammen og deles med 2 .

Spillernes handicap ved sæsonstart er retningsgivende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende sæson. I og med at der gives slag ved handicapforskel, er det ikke alt afgørende om man har 15,9 eller 16 for at deltage på serie 3. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt singlerne.

Man får 3 kamppoint for sejr i foursome og bestball og 2 point for hver sejr i single. Det vindende hold får 2 matchpoint for en samlet sejr.
Ved uafgjort deles pointene. Vinder er det hold der har flest point når alle kampe er spillet.
Ved pointlighed er det resultaterne, inkluderet matchresultaterne, i de indbyrdes kampe der afgør rækkefølgen.
Er der også lighed der, er det resultatet på neutral bane der afgør rækkefølgen.
Er der stadig ingen afgørelse, er det flest vundne indbyrdes singlematcher, der afgør rækkefølgen.
Skulle det ske, at et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med cifrene 0–15. Samtidig idømmes holdets klub en næse og kan ikke vinde rækken uanset opnåede resultater i de øvrige kampe.
Er mindst 4 spillere fra et hold mødt, kan en kamp gennemføres, ellers betragtes holdet som værende udeblevet. Møder en spiller ikke og der er startet i forkert hcp.-orden, tabes de matcher hvor der er spillet i forkert orden, men ellers ingen restriktioner.
Der kan generelt ikke flyttes kampdatoer, men starttidspunkter kan ændres og dette aftaler klubberne indbyrdes.
Nyt! Da ingen klubber har hold i Regionsgolf, kan en kamp i den lokale holdturnering ikke flyttes på grund af deltagelse på andre hold. Bliver en kamp flyttet, af en anden fornuftig grund, skal den helst være afviklet inden den næste kamp i rækken spilles. Flytninger skal godkendes af turneringsledelsen.
Der spilles efter DGU’s turneringsregler, dog er det tilladt for en spiller at anvende køretøj, såfremt dette er en generel tilladelse der er lægeligt begrundet. Husk at meddele og aftale eventuelle ændringer af starttider med klubbernes sekretariater.

Procedure ved afvikling af holdturneringen
Turneringslederen laver en spilleplan, som forhandles og godkendes af de involverede parter. Turneringsplanen laves og cleares med klubbernes sekretariater. Det er hjemmeholdene der efterfølgende reserverer starttider til de enkelte matcher. Turneringsplaner kan ses på sportsudvalget.dk.
På sportsudvalgets hjemmeside findes standard kampskema der kan udskrives. Hjemmeklubben, udfylder umiddelbart efter kampens afslutning skemaet på hjemmesiden og sender dette. Kampresultatet skal indtastes via hjemmesiden og det bliver den eneste registrering. Der skal altså ikke sendes noget med papirpost. Går det helt galt kan man tage et billede af kampskema og sende det fra telefonen til turneringsledelsen.

Det indskærpes at udvise respekt for turneringen og de startbookinger der foretages, så holdturneringen ikke spærrer for andre spillere ved aflysning eller flytning af kampe.

Lyn og torden
Afbrydelse af spil på grund af vejret. Er det en kortvarig tordenbyge, genoptages spillet når bygen er drevet over og banen ellers er i en sådan beskaffenhed at dette kan lade sig gøre. Er dette ikke muligt eller er det så sent at mørket falder på, annulleres kampen og en ny kamp spilles på et senere tidspunkt. Det er op til holdkaptajnerne selv at aftale en ny spilledato. Hvis dette ikke er muligt vil turneringsudvalget diktere en ny spilledato.