Holdturnering

Proportioner

Turneringsleder: Allan Juhl, NBGK – Holdledere og kontaktpersoner
Lille Madsegade 26E, Rønne  –  Mobil 40 11 37 35
E-mail: allanjuhl@sportsudvalget.dk
Der spilles efter følgende kendte retningslinjer:
BSD og Serie 1 Damer spiller klub mod klub, 5 singler og en foursome – ude, hjemme og neutral.
Serie 2 og Serie 3 og Serie 4, alle tre klubber, 5 singler og 1 foursome – to gange på hver bane.
Veteran herrer, alle tre klubber, 4 singler og 1 foursome – to gange på hver bane.
Mix-Superveteran+, spiller ude og hjemme. En mixed foursome, en bestball, en damesingle og tre herresingler.
Hcp. begrænsninger og aldersgrænser for deltagelse på de enkelte hold:

Der er aldersgrænse på 13 år for at spille med på holdene, dog skal klubberne vurdere om et barn er modent til at gå ud mod en voksen.

BSD: Frit hcp.
Serie 1 damer: hcp. 14,5 og opefter
Serie 1: Der bliver ingen turnering i år. Det overvejes at invitere til en HulCup for spillere med hcp. under 8,5
Serie 2 hcp. 8,5 og opefter
Serie 3: hcp. 13,5 og opefter
Serie 4: hcp. 16 og opefter

Veteran: Frit hcp. – men der tildeles et hold med meget højere hcp. nogle huller i forskud efter følgende regler.
Justering:
Alle seks spilleres hcp. (ikke tildelte slag) tælles sammen. Summen sammenholdes med modstanderholdets samlede hcp. sum. Holdet med højest hcp. sum får, hvis der er mere end 10 imellem de to hold, 1 hul i forskud pr. match. Er der mindre end 3,1 i hcp. forskel mellem to spillere sker ingen tildeling. Er der mere end 20 i forskel får man 2 huller i forskud pr. match.

Spillernes EGA-handicap ved sæsonstart er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende sæson. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt singlerne.

Man får 3 kamppoint for sejr i foursome og bestball og 2 point for hver sejr i single. Det vindende hold får 2 matchpoint for en samlet sejr.
Ved uafgjort deles pointene. Vinder er det hold der har flest point når alle kampe er spillet.
Ved pointlighed er det resultaterne, inkluderet matchresultaterne, i de indbyrdes kampe der afgør rækkefølgen.
Er der også lighed der, er det resultatet på neutral bane der afgør rækkefølgen.
Er der stadig ingen afgørelse, er det flest vundne indbyrdes singlematcher, der afgør rækkefølgen.
Skulle det ske, at et hold udebliver fra en kamp, tabes kampen med cifrene 0–15. Samtidig idømmes holdets klub en næse og kan ikke vinde rækken uanset opnåede resultater i de øvrige kampe.
Er mindst 4 spillere fra et hold mødt, kan en kamp gennemføres, ellers betragtes holdet som værende udeblevet. Møder en spiller ikke og der er startet i forkert hcp.-orden, tabes de matcher hvor der er spillet i forkert orden, men ellers ingen restriktioner.
Der kan generelt ikke flyttes kampdatoer, men starttidspunkter kan ændres og dette aftaler klubberne indbyrdes.
Nyt! Da ingen klubber har hold i Regionsgolf, kan en kamp i den lokale holdturnering ikke flyttes på grund af deltagelse på andre hold. Bliver en kamp flyttet, af en anden fornuftig grund, skal den helst være afviklet inden den næste kamp i rækken spilles. Flytninger skal godkendes af turneringsledelsen.
Der spilles efter DGU’s turneringsregler, dog er det tilladt for en spiller at anvende køretøj, såfremt dette er en generel tilladelse der er lægeligt begrundet. Husk at meddele og aftale eventuelle ændringer af starttider med klubbernes sekretariater.

Procedure ved afvikling af holdturneringen
Turneringslederen laver en spilleplan, som forhandles og godkendes af de involverede parter. Turneringsplanen laves og cleares med klubbernes sekretariater. Det er hjemmeholdene der efterfølgende reserverer starttider til de enkelte matcher. Turneringsplaner kan ses på sportsudvalget.dk.
På sportsudvalgets hjemmeside findes standard kampskema der kan udskrives. Hjemmeklubben, udfylder umiddelbart efter kampens afslutning skemaet på hjemmesiden og sender dette. Kampresultatet skal indtastes via hjemmesiden og det bliver den eneste registrering. Der skal altså ikke sendes noget med papirpost. Går det helt galt kan man tage et billede af kampskema og sende det fra telefonen til turneringsledelsen.

Det indskærpes at udvise respekt for turneringen og de startbookinger der foretages, så holdturneringen ikke spærrer for andre spillere ved aflysning eller flytning af kampe.

Lyn og torden
Afbrydelse af spil på grund af vejret. Er det en kortvarig tordenbyge, genoptages spillet når bygen er drevet over og banen ellers er i en sådan beskaffenhed at dette kan lade sig gøre. Er dette ikke muligt eller er det så sent at mørket falder på, annulleres kampen og en ny kamp spilles på et senere tidspunkt. Det er op til holdkaptajnerne selv at aftale en ny spilledato. Hvis dette ikke er muligt vil turneringsudvalget diktere en ny spilledato.