Det var dejligt at mødes og få nogle synspunkter på banen samt få snakket om mulighederne for at gøre holdturneringen bedre og mere dækkende for flere spillere.

Det store problem er at der ikke er ret mange spillere under hcp. 10 og dem der har langt under, spiller divisions golf. Et tiltag med at rykke grænsen for serie 1 til 11,5 vil ikke løse problemet for serie 1 og måske ødelægge serie 2.

Der kom derfor et andet forslag, som vi arbejder videre med. Serie 1, serie 2 og serie 3 bliver for spillere med hcp. 7 og opefter.
Foreløbigt forslag til grænser
Serie 1 bliver for spillere med hcp. 7 – 12,9.
Serie 2 bliver for spillere mellem hcp. 13 og 15,9.
Serie 3 bliver for spillere med hcp. over 16.

Disse grænser var alle lidt usikre på om det var fornuftigt og dækkende for spillerantal i hver gruppe. Derfor blev det pålagt hver klub at finde ud af dette og melde tilbage til Allan, hvor man hver især ønskede række inddelingen sat. Og så må vi tage den derfra.

Der spilles efter samme koncept, hvor alle tre klubber mødes hver gang. 6 kampe i alt hen over sommeren.

Efterfølgende er der kommet nye forhold frem og som udvalget har lyttet til og der er derfor sket ændringer i ovennævnte.

Nyt handicapsystem i Veteranrækken

Da der er meget handicapforskel på spillerne i veteranrækken fra de tre klubber, vil vi i år forsøge at spille efter et system, hvor et hold med meget højere samlet hcp. får tildelt nogle huller på forskud før start, så bliver der noget at forsvare og noget at jagte. Det skulle gerne give noget mere jævnbyrdighed i den række.

Systemet går ud på at man tager det samlede handicap for alle spillere på hvert hold og er forskellen mere end 10 får holdet med højest hcp. sum, 1 hul i hver match før start. Er forskellen mere end 20 får man 2 huller osv.

Er der mindre end 4 slags forskel mellem to spillere, sker der ingen udligning, men det hul kan så overføres til en anden match, hvor en spiller så kan være mere foran fra start.