Der har været forslag om udvidelse af turneringen med 2 hold fra en klub i en række. Det er ikke praktisk muligt, da der så skal spilles 18 kampe i en række i stede for de nuværende 9. Da der kun er 15 mulige spilledage og tre baner, kan der kun spilles 45-50 kampe i alt.
Med 6 rækker, hvor der er 3 rækker, der spiller 9 kampe og tre rækker der spiller 6 kampe, giver det 45 kampe i alt, hvilket passer i et meget stramt program, hvor der kun er plads til få ændringer, ved at lade to hold spille på samme bane i de lyse aftner. Mix-Superveteran spiller om fredagen, så de er ikke med i opgørelsen. Der har været snak om 2 hold i serie 1 herrer, men det var da BGK ikke havde spillere til et hold og at man så kunne stille to hold fra NBGK, men da heller ikke NGK kunne stille hold, blev serie 1 slet ikke til noget, og det betyder at rigtig mange i NBGK ikke har kunnet spille på hold i flere år.

Der var også forespørgsel om at sænke grænsen for serie 1 damer til 12, men så er der jo ingen ide i at have en serie 1, da 80 % spillerne på BSD har over 12. Serie 1 skal jo netop være for spillere der ikke spiller BSD og som så kan møde ligeværdige modstandere. I øjeblikket er der mange damer i Nexø med hcp. mellem 10-15, og det kan vi ikke gøre så meget ved i holdturneringen, da de andre klubber ikke har så mange spillere i den hcp. gruppe.

Endnu et forslag om at lave en dame veteranrække er også svær. Dels er der ikke plads på banerne til endnu en række, dels vil der være så mange gengangere fra BSD og Serie 1 D, at det ikke giver mening for BGK og NBGK, jævnfør ovennævnte.

Vi har haft en aldersgrænse på 15 år for deltagelse på hold og den har vi nu sænket til 13 år, men det er op til klubberne at vurdere om en 13-14 årig er moden nok og egnet til at spille mod en voksen.