Bestemmelser for de bornholmske golfklubbers mesterskaber i slagspil.

Justeret december 2017

Der spilles om Bornholmsmesterskabet i golf hvert år.
Mesterskaberne har altid været spillet som 54-hullers scratch. I 2019 og 2020 forsøger vi at tilpasse spillet, så flere kan være med. Der spilles 18 huller på tre af de bornholmske baner og mesterskaberne afvikles over en weekend.

Højeste handicap for voksne er 36 og for ungdomsspillere er højeste handicap 50.

Turneringsledelsen er to udpegede medlemmer fra hver klub, som er ansvarlig for afviklingen.

Afslutningen på turneringen, går på tur på de tre bornholmske baner. Rønne i 2019, Nexø i 2020 og Rø i 2021 osv.

De af ”The Royal and Anicent Golf of Sct. Andrew” fastsatte regler, samt de enkelte baners lokale regler, er gældende.

Hvis flere har samme resultat på 1. pladsen, i såvel mesterskab som i række, efter 72 huller, spilles sudden death-play off over tre huller. Hvis mesteren ikke er fundet spilles et hul af gangen, indtil en afgørelse foreligger. Rækkevindere findes først.
Ved lige resultater så vidt angår de øvrige placeringer, deles placeringen.
Mesterskaberne er åbne for alle golfere, der har hjemmeklub, samt mindst et års medlemskab i en af de bornholmske golfklubber.
Blandt samtlige deltagere kåres en Bornholmsmester samt en runner up, for begge køn.

I øvrigt kåres BM-rækkevindere i følgende rækker:
Piger, Drenge, Juniorpiger, Juniordrenge, Superveterandamer, Veterandamer, Superveteranherrer, Veteranherrer, Seniordamer, Seniorherrer, Damer og Herrer.
Dansk Golf Union’s aldersgrænser er gældende:
Aldersgrænserne for piger/drenge er 15 år. Det vil sige at deltagerne ikke må være fyldt 16 år ved udgangen af det kalenderår, hvori mesterskaberne afholdes.
Aldersgrænserne for juniorer er 18 år. Det vil sige at deltagerne ikke må være fyldt 19 år ved udgangen af det kalenderår, hvori mesterskaberne afholdes.
Seniordame er man i det kalenderår, hvori man fylder 50 år.
Seniorherre er man i det kalenderår, hvori man fylder 50 år.
Veterandame er man i det kalenderår, hvori man fylder 60 år.
Veteranherre er man i det kalenderår, hvori man fylder 60 år.
Superveterandame er man det kalenderår, hvori man fylder 70 år.
Superveteranherre er man i det kalenderår, hvori man fylder 70 år.


Tilmeldingen skal ske på de tilmeldingslister der opsættes i klubberne senest 14 dage før første spilledag eller via hjemmesiden www.sportsudvalget.dk, samt på www.Golfbox.dk

Tilmeldingen slutter torsdagen før første spilledag kl. 12.00. Eftertilmelding accepteres ikke.
Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om navn, hjemmeklub, handicap, række, fødselsår og medlemsnummer.
Startlister opsættes i klubberne senest fredagen før første spilledag kl. 12.00. Der oprettes et web-sted hvor de relevante oplysninger kan læses.
Startlister for efterfølgende runder udarbejdes ligeledes af turneringsledelsen efter afsluttet spillerunde og kan ses på golfbox og lægges ud på web-stedet.

Turneringsledelsen udskriver scorekort der indeholder oplysning om hjemmeklub og handicap. Spillere skal afhente scorekort senest 20 min. før start.
Resultater og stillinger opsættes i klubhusene efter første runde, ligesom de lægges ud på web-stedet.
Scorekortet skal afleveres af spilleren umiddelbart efter at det er underskrevet.
Turneringsledelsen opbevarer scorekortet indtil mesterskaberne er afviklet.
Der finder ikke handicapregulering sted under matchen. Det vil sige at det hcp. man starter med, gælder alle fire dage, uanset hvad der sker i ugen mellem 2. og 3. runde.

Spilleorden:
Første og anden dag: Efter lodtrækning indenfor rækkerne.
Tredje og fjerde dag efter opnået bruttoresultat (laveste score starter sidst). Der spilles i førerbold uanset rækker og alder.

Rækkerne udsendes så vidt muligt i følgende orden:
Superveterandamer, Superveteranherrer, Veterandamer, Veteranherrer, Piger, Drenge, Juniorpiger, Juniordrenge, Seniordamer, Seniorherrer, Damer og Herrer.
Tilmelder der sig kun en spiller i en række, vinder spilleren rækken, spilleren skal dog gennemføre de 72 huller.

Præmier:
Udover mesterskabs- og rækkepræmier, spilles der en sideløbende nettomatch for samtlige rækker i begge køn.
Der er nettopræmier fordelt i begge rækker.
Bruttovindere kan ikke deltage i præmierækken for nettovindere.
Matchfee kr. 100,- skal betales ved afhentning af scorekort senest 20 min. før start første dag.

Der må ikke anvendes køretøjer, med mindre der foreligger en generel lægelig begrundet tilladelse i hjemmeklubben eller særlig tilladelse fra turneringsledelsen.